Een kijkje achter de schermen

Over Ruler

Het is niet eenvoudig om op de hoogte te blijven van de continu veranderende wet- en regelgeving. Maar compliance hoeft niet complex te zijn, vinden wij. Daarom hebben de compliance specialisten van Projective Group Ruler ontwikkeld.

Ruler maakt zichtbaar in hoeverre je voldoet aan de voor jouw organisatie relevante wet- en regelgeving. Vervolgens beheer je in Ruler eenvoudig de gehele compliance cycle. In de workflow vind je een complete audittrail, die de compliance cycle van legal framework tot beleid zichtbaar maakt.

Welke bronnen volgt Ruler?

Scope

In het legal framework van Ruler vind je het normenkader waaraan jouw organisatie moet voldoen. Ruler is vooral gericht op internationale en nationale financiële wet- en regelgeving. Naast het volgen van de formele rechtsbronnen (zoals EU-verordeningen, richtlijnen, wetten, besluiten, regelingen en leidraden) wordt ook het nieuws gevolgd van onder andere:

  • (inter)nationale toezichthouders (zoals DNB, AFM, ESMA, EIOPA, etc.);
  • uitspraken (Hoge Raad, Rechtbanken, Kifid, etc.);
  • brancheorganisaties (NVB, Verbond van Verzekeraars, etc.); en
  • internetconsultaties.

Mocht een nieuwe bron ontstaan, dan voegen wij die direct toe aan Ruler.

Meer over het Legal framework
Welke publicaties alerteren wij?

Alerteringsbeleid

Ruler stuurt alerts over wijzigingen in de financiële toezichtswet- en regelgeving die relevant zijn voor jouw type instelling. Het kan daarbij gaan om wijzigingen in zowel bestaande als toekomstige financiële wet- en regelgeving.

Maar wat verstaan we dan precies onder ‘belangrijke ontwikkelingen’? Kort gezegd, we alerteren publicaties die:

  1. direct betrekking hebben op de financiële wet- en regelgeving; én
  2. een directe impact hebben of gaan hebben op onder toezicht staande instellingen in de financiële sector.
Meer over ons alerteringsbeleid
Weet waar je aan moet voldoen

Overige wet- en regelgeving

Naast financiële wet- en regelgeving, is het ook mogelijk om met Ruler zicht te houden op de overige wet- en regelgeving waar je als organisatie aan moet voldoen.

Meer over overige wet- en regelgeving
Wie zitten er achter Ruler?

Ruler redactie

Om het legal framework up-to-date te houden maakt Ruler gebruik van slimme data-analyses waarmee 24/7 alle relevante bronnen worden gevolgd. Naast digitale oplossingen zijn er de Ruler redacteuren die zorgen dat de software beschikt over de juiste informatie. De Ruler redactie bestaat uit consultants van Projective Group: ervaren juristen met uitgebreide kennis op het gebied van compliance, risk management en financieel en privacy recht. Zij dragen zorg voor de inhoud van Ruler en zorgen dat deze perfect aansluit bij jouw dagelijkse praktijk.

Alleen relevante informatie

Profielen

Het legal framework in Ruler is vastgelegd per ‘profiel’ (bijvoorbeeld: bank, beleggingsinstelling, pensioenuitvoerder, etc.). Je neemt het profiel af dat past bij jouw organisatie, en krijgt dus alleen de voor jou relevante informatie te zien.

In het profiel toont Ruler de details van het wettelijk kader, overzichtelijk gegroepeerd naar thema’s en onderwerpen.

De voordelen van Ruler

Zo zorgen we dat je:

Altijd weet aan welke wetten en regels jouw organisatie moet voldoen

Altijd tijdig op de hoogte bent van wijzigingen in wet- en regelgeving

Eenvoudig kunt vaststellen of jouw organisatie voldoet aan de gestelde normen

Zichtbaar kunt maken hoe aan de gestelde normen wordt voldaan

Probeer Ruler gratis

en ervaar wat Ruler voor jouw organisatie kan betekenen.

Vraag de demo aan

Altijd en overal in control met de Ruler app