Alle convenanten in één profiel

Convenanten

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidswetgeving en verslaggeving gaan snel. De komende jaren zullen organisaties geconfronteerd worden met steeds strengere wettelijke vereisten op dat vlak.

Daarnaast sluiten veel organisaties zich aan bij convenanten. Dit zijn afspraken die vaak zien op de inspanningen die je doet (of zou moeten doen) op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en hoe je daar als onderneming verantwoording over aflegt. Convenanten ga je vrijwillig aan of vanwege een verplichting via een branchevereniging. Niet zelden heeft een onderneming onder één of meerdere convenanten een handtekening gezet.

Het ondertekenen van convenanten is een manier om je te onderscheiden in de markt. Het biedt kansen, maar betekent ook dat de organisatie zich moet inspannen om de convenanten na te leven.

Maakt de organisatie zijn ‘groene’ reputatie waar?

Compliant met convenanten

De strenger wordende wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en de groeiende maatschappelijke oproep om meer te doen op dit gebied, maken het des te belangrijker om overzicht te houden in zowel de wetgeving als de convenanten.

In hoeverre voldoe je aan de convenanten waarbij de organisatie zich heeft aangesloten? En hoe verhouden deze afspraken zich met de wettelijke verplichtingen op het gebied van duurzaamheid? Waar raken zij elkaar, of juist (net) niet? Het vinden van deze balans kan een behoorlijke uitdaging zijn. Ruler biedt hierin ondersteuning.

Behoud het overzicht

Ruler Convenanten profiel

Ruler maakt zichtbaar in hoeverre je voldoet aan de voor jouw organisatie relevante wet- en regelgeving. Vervolgens beheer je in Ruler eenvoudig de gehele compliance cycle. In de workflow vind je een complete audittrail, die de compliance cycle van legal framework tot beleid zichtbaar maakt.

Ruler biedt nu de mogelijkheid om, naast verplichte wetten en regels, ook de vereisten vanuit convenanten bij te houden. Het legal framework geeft per convenant het voor jouw organisatie geldende normenkader weer, overzichtelijk onderverdeeld in thema’s en onderwerpen.

Is een convenant niet op jouw organisatie van toepassing? Dan zet je dat convenant ‘uit’. Zo maak je het Convenanten profiel tailor made voor jouw organisatie.

Welke convenanten bevat het profiel?

Scope

De volgende convenanten zijn opgenomen in het profiel:

  • Corporate governance code
  • UN Global compact principles
  • Klimaatakkoord
  • Taskforce on Climate Related Financial Disclosures
  • Stewardship Code (Eumedion)
  • UNPRI
  • IMVO
  • IMVB

Audittrail vastleggen

Ruler is een fijne applicatie. Het heeft een brede scope en maakt het gemakkelijk onze audittrail vast te leggen. Ook kunnen we er makkelijk mee uit de voeten. Ik zou Ruler zeker aanbevelen.
Compliance Officer Verzekeraar

Probeer Ruler gratis uit

en ontdek wat Ruler voor jouw organisatie kan betekenen.

Demo aanvragen

Altijd en overal in control met de Ruler app