Monitoring

Het is belangrijk om continu te beoordelen of de uitvoering van bedrijfsactiviteiten (nog steeds) voldoet aan de gestelde normen en of de beheersmaatregelen en compliance beleid het gewenste effect hebben. In Ruler leg je deze monitoringsactiviteiten eenvoudig vast in een monitoringsagenda.

Monitoren van jouw compliance

Monitoringsagenda opstellen

In Ruler kun je als compliance officer eenvoudig compliance en monitoring taken plannen en de follow-up en uitkomsten vastleggen. De monitoringsagenda biedt een overzicht van alle aangemaakte taken, zowel van jou als van de rest van het team. Je ziet in één oogopslag welke prioriteit de taak heeft, wie er verantwoordelijk is voor de actie en wanneer de deadline is.

Effectiviteit van beleid bijhouden

Monitoringsrapporten

Door middel van monitoringsrapporten kun je de effectiviteit van je beheersmaatregelen beoordelen en bijhouden. In Ruler kunnen:

  • de uitkomsten van monitoringwerkzaamheden worden vastgelegd;
  • follow-up acties worden bepaald en de voortgang hiervan worden bewaakt;
  • de uitkomsten van de monitoringactiviteiten worden gekoppeld aan de beheersmaatregel en een onderwerp uit het legal framework.

Probeer Ruler gratis uit

en ontdek wat Ruler kan betekenen voor jouw organisatie.

Vraag een demo aan

Altijd en overal in control met de Ruler app