Compliance management

Geen compliance zonder compliance management. Maar hoe zorg je er nu voor dat je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving?

Wat is compliance management?

De laatste jaren hebben de overheid en financiële toezichthouders steeds meer regels opgelegd aan financiële instellingen, waarmee ze de integriteit van de financiële markt willen bevorderen en nieuwe financiële schandalen proberen te voorkomen. Met compliance management zorg je dat je voldoet aan die continu veranderende financiële wet- en regelgeving.

De term compliance management alom bekend binnen de financiële sector, maar wat is het nu precies? Met compliance management wordt bedoeld het zichtbaar voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en het tijdig voldoen aan toekomstige wet- en regelgeving. Compliance management is echter meer dan alleen voldoen aan de wet- en regelgeving door de juiste werkprocessen en risicomaatregelen. Compliance heeft onder andere betrekking op governance, risk management en legal processen. Compliance moet volledig geïntegreerd zijn in het bedrijfsmodel, de gedragsregels en de cultuur. Daarnaast is compliance management niet een eenmalige audit, maar een continu proces.

Compliance beleid vormgeven

Compliance management moet binnen je hele organisatie geïntegreerd worden. Een effectief compliance beleid is daarom van belang. Bij het opstellen van het compliance beleid zijn een aantal aandachtspunten van belang. Deze zijn hieronder beschreven:

Stap 1: Om te beginnen wordt het landschap van de organisatie in kaart gebracht, waarbij het van belang is de activiteiten van de organisatie in kaart te brengen met de relevante stakeholders.

Stap 2: Nadat de markt is gedefinieerd, moet er vastgesteld worden welke wet- en regelgeving van toepassing zijn binnen het werkveld. Dit is het juridisch kader, ook wel legal framework, van je organisatie. Een compliance management tool kan je snel overzicht én inzicht geven in de voor jouw organisatie gestelde normen.

Stap 3: Op basis van de wet- en regelgeving zijn verschillende compliance thema’s vast te stellen. Per thema breng je de risico’s in kaart en stel je eventuele maatregelen vast. Lees meer over het maken van een risicoanalyse.

Stap 4: Nadat de risico’s zijn vast gesteld en is bepaald hoe deze risico’s beheerst worden, is het van belang dit te vertalen naar een compliance beleid. Op deze manier wordt compliance met één aanpak binnen je organisatie geïntegreerd.

Stap 5: Nu het compliance beleid is bepaald, worden er concrete beheerstaken toegekend aan medewerkers. Daarnaast is het van belang om handleidingen en training aan te bieden, zodat alle medewerkers dezelfde aanpak hebben.

Stap 6: Compliance management houdt niet op bij een compliance check en het formuleren van een beleid. Compliance is een continu proces, waarbij compliance wordt gemonitord, beheersmaatregelen worden uitgevoerd en aan toezichthouders wordt aangetoond of er aan de geldende normen wordt voldaan.

Compliance management met Ruler

Als financiële instelling heb je te maken met toenemende complexiteit aan de geldende wet- en regelgeving. Je moet overzicht en inzicht houden op zowel de huidige als de toekomstige wetgeving. Wanneer de financiële wet- en regelgeving verandert is het van belang dat je jouw organisatie, activiteiten en producten tijdig aanpast aan de nieuwe normen. 

Aandacht voor jouw compliance management is daarom zeer belangrijk. De compliance management software Ruler biedt een legal framework waarin de voor jouw organisaties relevante normen zijn opgenomen. Op deze manier kun je alle verwachte wet- en regelgeving in één oogopslag zien en kun je gemakkelijk de impact van risico’s analyseren voor je bedrijfsprocessen. Je hebt transparantie over de impact en wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. Zo houd je controle op jouw compliance management en helpt de software jou de regulatory change te beheersen.

Alleen de voor jou relevante normen gepresenteerd

Binnen Ruler heb je eigen profiel met in één overzicht de voor jouw relevante normen. Op deze manier hoef je dus geen nieuwsbrieven meer door te ploegen om op de hoogte te blijven van de veranderende normen. Vanaf het moment dat een wijziging in nationale en internationale wetgeving is aangekondigd, volgt Ruler de ontwikkelingen op de voet, zodat jij altijd vroegtijdig bent voorbereid op wat er gaat veranderen. Ruler wordt inhoudelijk voorzien van wet- en regelgeving door de juridische, compliance en risk specialisten van Projective Group.

Benieuwd wat Ruler voor jou kan betekenen? Lees meer over Ruler of vraag een gratis demo aan.