Beheersmaatregel

Ondernemingen worden blootgesteld aan allerlei risico’s. Een risicoanalyse helpt je deze risico’s in kaart te brengen. En dat is belangrijk. Want als je risico’s in een vroeg stadium herkent, kun je tijdig beheersmaatregelen treffen om de risico’s te mitigeren.

Wat zijn beheersmaatregelen?

Beheersmaatregelen zijn de maatregelen die je neemt om de risico’s waaraan een onderneming blootstaat te beheersen. Deze beheersmaatregelen worden vervolgens vertaald naar beleid en procedures.

Voorbeelden van beheersmaatregelen

Stel je voor: uit de risicoanalyse die je hebt uitgevoerd, blijkt dat je risico loopt om klanten in het bestand te hebben die op Sanctie- of PEP-lijsten staan. Voorbeelden van beheersmaatregelen die je dan zou kunnen nemen om dit risico te mitigeren, zijn het opstellen van een klantonboarding procedure en het geven van trainingen om het personeel te leren hoe zij deze procedure kunnen volgen.

Risico's en beheersmaatregelen

Er bestaat een verschil tussen het bruto en netto risico. Het bruto risico is het risico dat de organisatie loopt zonder dat er enige beheersmaatregelen zijn getroffen.

Het netto risico is het risico dat resteert na het treffen van beheersmaatregelen. Het is in de meeste gevallen namelijk niet mogelijk een risico volledig te elimineren. Ook als er beheersmaatregelen zijn getroffen om de kans en impact van een risico te verlagen, blijft er vaak nog enig risico over. Dit wordt het netto risico genoemd.

Risicoanalyses en beheersmaatregelen in Ruler

Met Ruler kun je eenvoudig risicoanalyses maken, waarbij je risico’s koppelt aan de bijbehorende beheersmaatregelen, normen en risico’s. Zo helpt Ruler je niet alleen in kaart te brengen of je voldoet aan wet- en regelgeving, maar ook hoe je voldoet. Op deze manier ben je eenvoudig en aantoonbaar compliant.

Continu monitoren

Compliance is een continu proces. Het is van belang om doorlopend te monitoren of jouw organisatie voldoet aan de gestelde normen en of de getroffen beheersmaatregelen (nog steeds) het gewenste effect opleveren. Zo kun je tijdig bijsturen.

Door middel van monitoringsrapporten kun je de effectiviteit van je beheersmaatregelen beoordelen en bijhouden. In Ruler kun je:

  • de uitkomsten van monitoringwerkzaamheden vastleggen;
  • follow-up acties bepalen en de voortgang ervan bewaken;
  • de uitkomsten van monitoringsactiviteiten koppelen aan een beheersmaatregel en een onderwerp uit het legal framework.

Benieuwd wat Ruler voor jouw organisatie kan betekenen? Lees meer over Ruler of vraag een gratis demo  aan.