Risk management software

Met Ruler als risk management software houd je inzichtelijk aan welke wet- en regelgeving jij moet voldoen. Zo verklein je het risico dat je niet voldoet aan de gestelde eisen. Simpel alles onder controle.

Risico's beheersen

De financiële wet- en regelgeving wordt steeds complexer en toezichthouders stellen steeds meer eisen aan de wijze waarop risico’s worden gemeten en beheerst. Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij hun risico’s inzichtelijk hebben en maatregelen treffen om deze risico’s binnen aanvaardbare grenzen te houden. Risk management is het identificeren en kwantificeren van risico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen. Risk management is een continu proces, dat risico’s identificeert en op waarde schat. Risico’s blijven zich ontwikkelen, waardoor andere beheersmaatregelen relevanter kunnen worden of door de beheersmaatregelen verdwenen zijn.

Met een effectief risicobeleid kunnen financiële instellingen beter anticiperen op mogelijke risico’s, zodat ze effectieve beheersmaatregelen kunnen nemen en de continuïteit van de organisatie kunnen waarborgen. Bovendien is het implementeren van een adequaat risicobeleid voor financiële organisaties verplicht.

Ruler helpt je met de zes stappen voor risicobeheersing in jouw organisatie:

  1. Identificeren van de risico’s
  2. Analyse en kwalificeren van risico’s
  3. Analyse van huidige beheersmaatregelen
  4. Ontwerpen en uitvoeren van maatregelen
  5. Meten, controleren en rapporteren
  6. Resultaten integreren in besluitvormingsprocessen

In control met Ruler

Als financiële instelling wil je niet het risico lopen dat je niet voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving. Met de Ruler software houd jij risk management simpel onder controle.

Met Ruler kun je:

  • alle verwachte wet- en regelgeving in één oogopslag zien;
  • de impact van risico’s analyseren voor je bedrijfsprocessen;
  • gemakkelijk én overzichtelijk alle (actuele) informatie in één centrale bron raadplegen;
  • een solide basis creëren voor audits en toekomstige controles.
Ontdek de mogelijkheden

Ruler biedt rust

Ik zou Ruler zeker aanbevelen aan een concullega. De voornaamste meerwaarde is de rust dat we niets missen.
Risk manager Beleggingsonderneming

Probeer Ruler gratis

en ervaar wat Ruler voor jouw organisatie kan betekenen.

Vraag de demo aan

Altijd en overal in control met de Ruler app