Risk management software

Met Ruler als risk management software houd je inzichtelijk aan welke wet- en regelgeving jij moet voldoen. Zo verklein je het risico dat je niet voldoet aan de gestelde eisen. Simpel alles onder controle.

Wat is risk management?

De financiële wet- en regelgeving wordt steeds complexer en toezichthouders stellen steeds mee eisen aan de wijze waarop risico’s worden gemeten en beheerst. Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij hun risico’s inzichtelijk hebben en maatregelen treffen om deze risico’s binnen aanvaardbare grenzen te houden. Risk management is het identificeren en kwantificeren van risico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen.  Risk management is een continu proces, dat risico’s identificeert en op waarde schat. Risico’s blijven zich ontwikkelen, waardoor andere beheersmaatregelen relevanter kunnen worden of door de beheersmaatregelen verdwenen zijn.

Met een effectief risicobeleid kunnen financiële instellingen beter anticiperen op mogelijke risico’s, zodat ze effectieve beheersmaatregelen kunnen nemen en de continuïteit van de organisatie kunnen waarborgen. Bovendien is het implementeren van een adequaat risicobeleid voor financiële organisaties verplicht.

6 stappen voor risico management in jouw organisatie:

  1. Identificeren van de risico’s
  2. Analyse en kwalificeren van risico’s
  3. Analyse van huidige beheersmaatregelen
  4. Ontwerpen en uitvoeren van maatregelen
  5. Meten, controleren en rapporteren
  6. Resultaten integreren in besluitvormingsprocessen

Ruler als risico management software

Als financiële instelling wil je niet het risico lopen dat je niet voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving. Met de Ruler software houd jij risk management simpel onder controle. Ruler wordt inhoudelijk voorzien van wet- en regelgeving door Charco & Dique, juridische, compliance en risk management professionals met een praktische inslag.

Met Ruler kun je:

  • alle verwachte wet- en regelgeving in één oogopslag zien.
  • de impact van risico’s analyseren voor je bedrijfsprocessen.
  • gemakkelijk én overzichtelijk alle (actuele) informatie in één centrale bron raadplegen
  • een solide basis creëren voor audits en toekomstige controles.

Ontwikkeld voor én door financiële professionals.

Inrichting risk management process

Risico management is een continu proces. Het risicoprofiel van je organisatie is voortdurend aan verandering onderhevig, waardoor het blijven monitoren en beheersen van risico’s cruciaal is.

Ruler maakt inzichtelijk aan welke wet- en regelgeving jouw organisatie moet voldoen, waarbij je één integrale aanpak ontwikkelen voor Governance, Risk en Compliance (GRC). Het verbinden van de ontwikkelingen binnen de verschillende aandachtsgebieden, zorgt ervoor dat organisaties een goede integrale afweging kunnen maken. De Ruler software helpt jou de regulatory change te beheersen.

Ruler Alerts bij regulatory change in compliance

Voorkom onnodige verrassingen

Ruler beschikt over standaard profielen voor alle soorten financiële ondernemingen. Omdat iedere onderneming uniek is, kan ook een klantspecifiek profiel worden aangemaakt, dat geheel aansluit op jouw specifieke activiteiten en producten. In de software zijn onder andere profielen opgenomen voor banken, pensioenfondsen, vermogensbeheerder, beheerder ICBE en nog veel meer.

Daarnaast heb je met Ruler niet alleen inzicht in bestaande wet- en regelgeving, maar geeft de radar inzicht in de geplande wijzigingen. Als wetten of regels veranderen, dan stelt Ruler je daarvan op de hoogte via een alert en past de wijzigingen meteen toe op je profiel. Zo zorg je ervoor dat je nooit voor verrassingen komt te staan en eventuele risico’s kunt beheersen.

Ruler is hét startpunt voor financiële professionals.

 

Demo aanvragen

Ruler reference Ruler reference Ruler reference Ruler reference Ruler reference Ruler reference

Ruler is klaar voor jou!

Vraag een demo aan