Voldoe jij aan wet- en regelgeving?

Compliance check

Wil je er als financiële instelling zeker van zijn dat je voldoet aan de wet- en regelgeving? Voorkom onnodige risico’s en doe een compliance check. Met Ruler ben je altijd op de hoogte van de wet- en regelgeving die voor jou relevant is, en kun je in kaart brengen in hoeverre je hieraan voldoet.

Waarom een compliance check?

Het is belangrijk dat je weet of je voldoet aan de regelgeving, zodat je eventuele tekortkomingen zo snel mogelijk kunt verhelpen. Het uitvoeren van een compliance check is hierbij belangrijk, maar een eenmalige check is niet voldoende. Omdat de wet- en regelgeving continu verandert en de mate van complexiteit toeneemt, dien je de mate van compliance doorlopend te monitoren. Dit is een lastige opgave, gelet op de vele en snelle veranderingen. Het ontbreekt organisaties hierbij vaak aan kennis, overzicht en vooral tijd.

Compliance check met Ruler

Ruler is bij uitstek het platform om jouw compliance check op uit te voeren. Dankzij het legal framework in Ruler heb je namelijk altijd zicht op zowel de huidige als toekomstige wet- en regelgeving. Daarnaast kun je in Ruler vastleggen in hoeverre jouw organisatie aan iedere norm voldoet, welke beheersmaatregelen er zijn getroffen, waar nog tekortkomingen zitten en welke compliance risico’s daaruit voortvloeien. Met Ruler zie je dus in één oogopslag hoe jouw organisatie er op compliance-gebied voor staat.

Kortom: Ruler biedt een reeks aan handige features die speciaal gemaakt zijn voor financiële professionals en jou in staat stellen om het compliance level van jouw organisatie blijvend inzichtelijk te maken.

Essentieel

Zeker voor kleine partijen is Ruler essentieel. Ruler helpt je de regels op orde te houden.

Directeur Beleggingsonderneming
Legal framework
Het legal framework geeft het voor jouw organisatie geldende normenkader weer, overzichtelijk onderverdeeld in thema’s en onderwerpen.
Beheersing
In Ruler beheers je eenvoudig de gehele compliance cycle. Van het in kaart brengen van potentiële risico’s tot het treffen van beheersmaatregelen.
Planning
De planningmodule helpt je om inzicht te houden in de geplande en uitgevoerde activiteiten, en een monitoringsagenda op te stellen.

Probeer Ruler gratis

en ervaar wat Ruler voor jouw organisatie kan betekenen.

Vraag de demo aan

Altijd en overal in control met de Ruler app