Voldoet jouw organisatie aan de AVG?

AVG Compliance

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), internationaal bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), heeft voor organisaties die persoonsgegevens verwerken verschillende verplichtingen met zich mee gebracht. Het is van belang om continu te voldoen aan de AVG. Ruler geeft simpel inzicht in de privacy normen en maakt AVG compliance simpel.

AVG Compliance

AVG proof

De implementatie van de AVG vraag het nodige van jouw organisatie. De normen binnen de AVG hebben onder andere invloed op document management, technische infrastructuur, processen, maar ook je bedrijfscultuur. Om er voor te zorgen dat jouw organisatie AVG proof is, is het van belang dat je:

  • inzicht hebt in wie, waar, wanneer, welke gegevens verwerkt;
  • inzicht hebt in risico’s en de mate van beheersing;
  • transparantie creëert binnen je organisatie en richting toezichthouders;
  • zorgt voor inbedding van een veilige werkwijze in de gehele organisatie; en
  • aantoonbaar in control bent en een fundament creëert voor continue verbetering.

Toezicht op de AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG. Bij overtredingen kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen. Naast de boetes heeft de toezichthouder de mogelijkheid om sancties op te leggen die erop gericht zijn een overtreding te beëindigen of de nadelige gevolgen ervan te herstellen.

Blijvend voldoen aan de privacywet

De GDPR/AVG is al enige tijd van kracht, waardoor privacy een terugkerend thema binnen jouw organisatie zou moeten zijn. Het opstellen van een effectief privacybeleid is van belang, maar daar hoort ook het regelmatig toetsen van dit beleid bij.

Wil je weten of je als organisatie (nog steeds) voldoet aan de wettelijke normen van de AVG? Dan kun je met Ruler een AVG compliance check uitvoeren. Zo heb je jouw GDPR compliance status eenvoudig in één overzicht.

Ruler is essentieel

Zeker voor kleine partijen is Ruler essentieel. Ruler helpt je de regels op orde te houden
Directeur Beleggingsonderneming

Probeer Ruler gratis

en ervaar wat Ruler voor jouw organisatie kan betekenen.

Vraag de demo aan

Altijd en overal in control met de Ruler app