Eerste gedeelte taxonomie verordening in werking getreden: de acties

Op 1 januari 2022 is het eerste gedeelte van de Taxonomie verordening in werking getreden. Deze verordening stelt nieuwe eisen aan financiële instellingen die ‘groene’ of ‘duurzame’ financiële producten aanbieden, maar ook aan financiële marktpartijen die grijze producten aanbiedt.

De transparantieverplichtingen die per 1 januari 2022 zijn ingegaan hebben betrekking op de eerste twee milieudoelstellingen uit artikel 9 van de taxonomieverordening, klimaat adaptatie en klimaat mitigatie.

Wat betekent dit voor mij?

Bent u een onderneming die duurzame producten aanbiedt (bijvoorbeeld een uitgevende instelling of een fondsbeheerder)? Dan zult u voortaan ook moeten nagaan of u voldoet aan de eisen van de Taxonomieverordening, en opletten dat u geen termen gebruikt die u niet mag gebruiken. Zo voorkomt u compliance- en reputatieproblemen.

Daar staat tegenover dat u de terminologie ook in uw voordeel kunt laten werken. Voldoet u aan de criteria om de duurzaamheidsclaims te gebruiken, dan kunt u zich duidelijker onderscheiden van partijen die niet aan de criteria voldoen. Gelet op de steeds groenere voorkeuren van beleggers, kan dit ervoor zorgen dat het voor u eenvoudiger wordt om kapitaal op te halen.

De acties

Bent u een financiële marktdeelnemer die artikel 8 of 9 SFDR producten aanbiedt? Dat houdt in:

 • producten die duurzaamheidskenmerken promoten (“artikel 8-producten” ook wel “lichtgroene producten”); of
 • producten die duurzame beleggingen tot doel hebben (“artikel 9-producten” ook wel “ donkergroene producten”).

Dan is de kans groot dat voor de precontractuele informatie de volgende informatie moet worden opgenomen:

 1. een omschrijving van de milieudoelstelling (klimaatmitigatie of klimaatadaptie) waaraan de onderliggende beleggingen bijdragen;
 2. een beschrijving van hoe en in welke mate deze onderliggende beleggingen als ecologisch duurzaam kunnen worden aangemerkt (Taxonomy-aligned zijn).

Bij het bovenstaande onder 2 moet het aandeel van de geselecteerde beleggingen in Taxonomy aligned activiteiten worden aangegeven.

Let op, ook voor de niet-groene producten, veelal aangeduid als “grijs” of “overig” geeft de Taxonomie verordening een verplichting op. Dan moet u juist aangeven dat de onderliggende beleggingen niet “taxonomy- aligned” zijn

Gemakkelijk op de hoogte blijven van ESG-regelgeving

Wilt u eenvoudig op de hoogte blijven van ontwikkelingen in ESG-regelgeving, zoals de Taxonomieverordening? Ruler helpt u hierbij. Het legal framework biedt een overzicht van alle wet- en regelgeving die relevant is voor uw organisatie. De Radar geeft daarnaast een overzicht van alle toekomstige wetten en regels. Zo ziet u in één oogopslag aan welke (toekomstige) normen u moet voldoen. Hier leest u meer over het bijhouden van ESG regelgeving in Ruler.

Meer artikelen lezen?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

  Meer artikelen lezen?

  Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

  You have successfully subscribed to the newsletter

  Er is iets fout gegaan.