Heb je een vraag over Ruler?

Vul het formulier hiernaast in om contact op te nemen.

  Planning

  Als je aan de linkerzijde ‘Planning’ selecteert, verschijnen de volgende opties:

  • Alle taken;
  • Gegroepeerde taken;
  • Monitoringsagenda.
  Alle taken

  Als je ‘Alle taken’ selecteert, verschijnt er een overzicht van alle aangemaakte generieke taken. Bij deze taken worden de volgende zaken weergeven:

  • tags;
  • verantwoordelijke(n);
  • gekoppeld aan;
  • prioriteit (prio);
  • deadline.

   

  Taken aanmaken

  Generieke taak

  Rechts in het scherm is de button ‘Taak aanmaken’ weergegeven. Als je hierop klikt krijg je de mogelijkheid om een generieke taak aan te maken. Binnen het pop-upscherm kun je de taak omschrijven, een deadline selecteren, extra notities opnemen, prioriteren en verantwoordelijke(n) selecteren. Daarnaast kun je aan deze taak een of meerdere tags koppelen en deze taak opnemen in de monitoringsagenda. Ten slotte kun je de taak opslaan of annuleren.

   

  Specifieke taak

  In een aantal schermen heb je de mogelijkheid een specifieke taak aan te maken. Aan de onderzijde van het scherm vind je de button ‘Taak aanmaken’. Als je deze selecteert verschijnt er een pop-upscherm. Binnen het scherm kun je de taak omschrijven, een deadline selecteren, extra notities opnemen en prioriteren en verantwoordelijke(n) selecteren. Daarnaast kun je aan deze taak een of meerdere tags koppelen en deze taak opnemen in de monitoringsagenda. Je kunt de taak vervolgens opslaan of annuleren.

  Een specifieke taak aanmaken kan vanuit de volgende schermen uit de interface:

  • Normen, mits je een specifieke norm hebt geselecteerd;
  • Beheersmaatregelen, mits je een specifieke beheersmaatregel hebt geselecteerd;
  • Risicoanalyse, mits je een specifiek risicoanalyse hebt geselecteerd;
  • Monitoringsrapport, mits je specifiek monitoringsrapport hebt geselecteerd;
  • Monitoringsagenda;
  • Inbox, mits je een specifiek items hebt geselecteerd;
  • Legal Framework, mits je een specifiek onderwerp hebt geselecteerd;
  • Radar, mits je een specifiek radaronderwerp hebt geselecteerd;
  • Consultaties, mits je een specifieke consultatie hebt geselecteerd.

  Zoekfunctie

  Met de zoekfunctie kun je zoeken binnen de ‘Taken’.

   

  Filterfunctie

  Je ziet standaard je eigen taken, maar kunt met de filterfunctie ook ‘Taken van iedereen’ selecteren. Daarnaast kun je filteren tussen openstaande en afgeronde taken.

   

  Taak afronden

  Je kunt een taak afronden door op het keuzerondje voor de taak te klikken. Als je deze selecteert verschijnt er een pop-upscherm waarin je de taak kunt afronden. Daarbij is het mogelijk een motivatie en een monitoringsrapport(en) toe te voegen. Als je vervolgens op opslaan klikt, is de taak doorgestreept. De volgende keer dat je de pagina laadt, is de taak verwijderd uit de planning.

  Gegroepeerde taken

  Als je ‘gegroepeerde taken’ selecteert, verschijnt er een overzicht van alle aangemaakte specifieke taken. Als je hierop klikt ga je direct naar het specifieke onderwerp, beheersmaatregel, norm, risicoanalyse, monitoringsrapport of item waarvoor de taak is aangemaakt. In het overzicht zie je verder waar de taken aangekoppeld zijn, wie de eigenaar/eigenaren zijn en de deadline.

   

  Zoekfunctie

  Met de zoekfunctie kun je zoeken binnen de ‘gegroepeerde taken’.

   

  Filterfunctie

  Je ziet standaard je eigen taken, maar kunt met de filterfunctie ook ‘Taken van iedereen’ selecteren. Daarnaast kun je filteren tussen de verschillende schermen uit de interface van waaruit de taak is aangemaakt.

  Monitoringsagenda

  Als je ‘monitoringsagenda’ selecteert, verschijnt er een overzicht van alle aangemaakte generieke en specifieke taken waarbij is aangegeven dat ze opgenomen zijn in de monitoringsagenda.

  Ook kun je hier waaraan de taken zijn gekoppeld, welke tags erbij horen, wie er verantwoordelijk is, welke prioriteit de taak heeft en wanneer de deadline is. Rechtsboven is een button weergeven die de mogelijkheid biedt om een nieuwe generieke taak aan te maken.

  Helemaal rechts van het scherm is de button ‘export’ weergegeven. Met deze button is het mogelijk om een Excel-uitdraai te maken van alle taken in de monitoringsagenda.