Beheersing

In Ruler beheers je eenvoudig de gehele compliance cycle. Van het in kaart brengen van potentiële risico’s tot het treffen van beheersmaatregelen en het opstellen van monitoringsrapporten. Met Ruler heb je alles onder controle.

Zichtbaar voldoen aan wet- en regelgeving

In de beheersingmodule van Ruler kun je eenvoudig zichtbaar maken of en hoe je aan de geldende normen voldoet. Je stelt gemakkelijk een beleidshuis op met daarin al het beleid, de procedures en de daaraan gekoppelde beheersmaatregelen. Ruler helpt je het beleidshuis actueel te houden. Door onderdelen van het beleidshuis te koppelen aan de onderwerpen uit het legal framework, maak je aantoonbaar hoe wordt voldaan aan de wet- en regelgeving die voor jouw organisatie geldt.

Normen

In het normen overzicht vind je alle normen die op jouw organisatie van toepassing zijn, overzichtelijk onderverdeeld in thema’s en onderliggende onderwerpen. Het normenkader bestaat onder meer uit EU-verordeningen, EU-richtlijnen, wetten, besluiten, regelingen en uitingen van toezichthouders.

Vanuit het normen overzicht kun je een risicoanalyse starten of taken aanmaken. Deze taken verschijnen vervolgens in je planning. Zou houd je gemakkelijk overzicht, ook als je werkt met een team.

Lees meer over de Planning module

Risico's

Het risico overzicht biedt een duidelijke weergave van alle aangemaakte en beoordeelde risico’s die voortkomen uit de risicoanalyses. De risico’s worden aan de hand van het netto risico geplot op een grafiek. Zo heb je in één blik inzicht in de risico’s die je loopt en de kans en impact hiervan op de organisatie. Het prioriteren van taken wordt hierdoor een stuk eenvoudiger.

Beheersmaatregelen

Het overzicht van beheersmaatregelen laat duidelijk zien welke maatregelen er zijn getroffen om de risico’s te verkleinen. Ook zie je direct aan welke normen de maatregelen gekoppeld zijn.

Monitoringsrapporten

Door middel van monitoringsrapporten kun je de effectiviteit van je beheersmaatregelen beoordelen en bijhouden. In Ruler kunnen:

  • de uitkomsten van monitoringwerkzaamheden worden vastgelegd;
  • follow-up acties worden bepaald en de voortgang hiervan worden bewaakt;
  • de uitkomsten van de monitoringactiviteiten worden gekoppeld aan de beheersmaatregel en een onderwerp uit het legal framework.

Wij helpen je graag

Onze consultants helpen je graag met het gebruik van Ruler. Ze kunnen onder andere ondersteuning bieden met:

Snel van start gaan

Ondersteuning met de inrichting en structuur van Ruler, trainen van gebruikers, etc.

Lees meer
Gap analyses

In kaart brengen in hoeverre jouw organisatie voldoet aan bepaalde wet- en regelgeving.

Lees meer
Risicoanalyses

Inzicht bieden in de risico’s die je loopt in het geval van non-compliance.

Lees meer
Beleid en procedures

Vastleggen van een beleidshuis met daarin al het beleid en de procedures.

Lees meer

Probeer Ruler gratis

en ervaar wat Ruler voor jouw organisatie kan betekenen.

Vraag de demo aan

Altijd en overal in control met de Ruler app